Нервно-мускулен тейпинг II част – ДОЛЕН КВАДРАНТ

Kinesiotape BOSP

Kinesiotape BOSP

Българска организация по спортна кинезитерапия
член на Международната федерация по спортна кинезитерпия

организира курс по

“Нервно-мускулен тейпинг”, курс Б – долен квадрант
(Neuro-muscular taping)

Инструктор: гл. ас. Мартин Еремиев, доктор
Организатор: доц. Румяна Ташева, доктор

Курсът се организира със съдействието на ЗАРИЯНА” ЕООД
с управител Светозар Иванов, Изключителен представител на
марката “Kindmax” за България.

ПРОГРАМА
СНИМКИ от ПЪРВА ЧАСТ – очаквайте скоро

Коментари

коментара