РЕГИСТЪР

Български национален регистър на спортните физиотерапевти

Националният регистър на спортните физиотерапевти/кинезитерапевти предоставя
информация за контакти и местоположение на квалифицирани спортни физиотерапевти в и
извън България. Членовете на Българска организация по спортна физиотерапия са специалисти
в областта на физиотерапията/кинезитерапията с опит и квалификации в областта на спортната
практика. Физиотерапевти/Кинезитерапевти в този регистър предоставят голям спектър от
услуги, свързани със спортната физиотерапия/кинезитерапия като профилактика,
функционална диагностика, лечение на спортни травми, преди и следхирургична
физиотерапия, програми за възстановяване и връщане в кондиция, и др.

проф. Румяна Ташева, доктор 

 

 

   rumiana_tasheva@yahoo.com

 +359 89 339 6583

Петър  Илич Панчев

Petar Ilich Panchev

 

 

+359 887689680

physiobulgaria@gmail.com

Михаил  Димов Ненов

Mihail Dimov Nenov

+359 887 430 690

mitch_nenov@abv.big

Весела Руменова Димитрова

Vesela Rumenova Dimitrova

 

+359 889 520 106

vvvesi_bg@yahoo.com

Станислава Лазарова Минчева

Stanislava Lazarova Mincheva

+359 889 36 9090

S_mincheva@abv.bg

Моника Йорданова Димова

Monika Yordanova Dimova

+359 884 66 3951

m.dimova.physio@gmail.com

Христофорос Тофаридис

Christoforos Tofarides

 

+43 676 7835262

Марияна Николеава Николова

Mariyana Nikolaeva Nikolova

 

+ 359 886 31 9061   

Добрин Илиев Баджаков

Dobrin Iliev Badzhakov

+359 887 66 2068

Красимир Колев

Крассимир Колев

+359 88 5267214