Posted in: Новини

Новини от BOSP

НА 25.10.2009 Г. В ОЛИМПИЙСКИЯ КОМИТЕТ В МАДРИД, ИСПАНИЯ ИМАШЕ ГЕНЕРАЛНА СРЕЩА НА IFSP. IFSP – INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS PHYSIOTHERAPY / МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ